[:BG]Детски спорт[:en]Kid’s sport[:]

[:BG]

Къде се провеждат тренировки за деца?

Към момента редовни занимания с деца провеждат 7 клуба:

 1. КБС Академиците – игрище в 73 СОУ „Владислав Граматик“, кв. Гоце Делчев и Стадион Октомври при Техническия Университет
 2. КБС Атлетик – стадион Диана
 3. КБС София Блус – стадион Октомври при Техническия Университет
 4. КБС Лъвове – Национална Спортна Академия, терен за бейзбол и крикет
 5. КБС Юнак –  игрищата на Грийн Спорт, на територията на ПЖИ и стадион Диана
 6. КБС Бизоните – Портър парк, Благоевград
 7. Юнайтед спортс клуб – стадион Октомври при Техническия Университет

За повече информация:

Клуб  Игрища Тренировки  Треньори
КБС АКАДЕМИЦИТЕ 1.     Игрище в 73 СОУ, ж.к. Гоце Делчев, ул. Г. Измирлиев 2

2.     Стадион Октомври, до Технически Университет

ст. Октомври – вторник и четвъртък

11:00-13:00

16:00-18:00

73-то СОУ – понеделник и петък

11:00-13:00

15:00-17:00

Георги Тренков – 0898833203
КБС АТЛЕТИК Стадион Диана Неделя

16:00

Георги Лачев – 0888298503
КБС СОФИЯ БЛУС Стадион Октомври, до Технически Университет събота и неделя

10:00 – 12:00

Стефан Бешков – 0888393503
КБС НСА ЛЪВОВЕ НСА – терен по крикет и бейзбол; 119 СОУ  в салона   Людмил Тренев – 0887422795; Данаил Тренев – 0899365528
ЮНАЙТЕД СПОРТС КЛУБ Стадион Октомври, до Технически Университет събота и неделя

10:00 – 12:00

Симона Василева – 0899837194
КБС ЮНАК 1.     Грийн Спорт

2.     Стадион Диана

Грийн спорт – сряда и петък

16:30 – 18:00

Стадион Диана – неделя

11:00 – 13:00

Деян Ганчев – 
КБС БИЗОНИ Портър Парк   Любомир Георгиев – 0898470342

[:en]

Teams in Sofia

At present 4 clubs have regular practices with kids in Sofia:

 1. BSC Akademiks – field in 73rd School, Gotse Delchev district
 2. BSC Athletic – Lesnovo village
 3. Bsc Sofia Blues – baseball field Oktomvri near the Technical university
 4. BSC Lions – National Sports Academy, cricket/baseball field

United Sports Club is taking care of the youngest ones /still not at school/. Practices are at Sportna Sofia complex in par Borisova gradina.

For more information:

 Facebook

 Club

 Field

 Coaches

 а-блуе

BSC AKADEMIKS

Field in theв 73 School Irina Magdalincheva – 0888059076; Sara Marcova – 0899207216
 athl

BSC ATHLETIC

Field in Lesnovo village Georgi Lachev – 0888298503
 blues

BSC SOFIA BLUES

Baseball field Oktomvri Stefan Beshkov – 0888393503; Alexander Nassapov – 0899292266
 lions

BSC NSA LIONS

NSA – cricket/baseball field; 119 school Lyudmil Trenev – 0887422795; Danail Trenev – 0899365528
 1381514_256392121181354_936335683_n

UNITED SPORTS CLUB

Sportna Sofia fields Simona Vasileva – 0899837194

[:]